Ferom Exe MM | Feronerie
12353
page,page-id-12353,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Feronerie

Feronerie G-U

Gretsch­-Unitas este unul dintre fur­nizorii de frunte în domeniul tehno­logiei fere­strelor și ușilor, sis­temelor de acces automate și sis­temelor de manage­ment al clădi­rilor.

Gretsch­-Unitas ofera un sorti­ment complet, pornind de la fero­neria de fere­stre pentru locuințe uni­fa­miliale și terminând cu sis­teme de manage­ment al clădirii.

 

Fero­nerii pentru faţadă – Prin soluţii individuale pentru faţade, Gretsch­-Unitas face posibil ca fron­tu­rile acestor clădiri să ofere senti­mentul de spaţiu de locuit aerisit.

 

Fero­nerie pivotantă şi basculantă – Această gamă de pro­duse vă fur­nizează soluţii estetice şi are utilizare univer­sală.

 

Fero­nerie oscilant-culi­s­antă – garan­tează o funcțio­nali­tate facilă și precisă chiar și în cazul unor greutăți mari – pe baza tehno­logiei inovatoare cu cărucior și a noii came de intrare.

 

Fero­nerii cu glisare în paralel – asigură o operare regul­a­mentară și în condiții de sigu­ranță a ușii, precum și accesul prin aceasta. La acest sistem, operările ero­nate sunt excluse.

 

Fero­nerie pliant-culi­s­antă – pentru toate pro­filele uzuale din lemn, mate­rial plastic, lemn-aluminiu și aluminiu. Puteți combina până la șapte canaturi plia­bile pe fie­care schemă și le puteți deschide comod. Con­exiu­nile fără bariere cu pardo­seala comple­tează pro­gramul.

 

Fero­nerie pivotantă orizontal –  cinci tipuri de lagăre de pivotare, cu fixare cu șuruburi sau prin fre­zare, precum și meca­nis­mele de închi­dere cen­tralizată adaptate optim la mate­ri­alul tocului acoperă toată gama de utilizări uzuale – și de ase­menea forma­tele speciale.

 

Sis­teme de deschi­dere pentru ober­lihturi – facili­tează ven­ti­larea zil­nică simplă prin ober­lihturi din plastic, lemn sau metal, care nu se află în zona de acces a utiliz­a­to­rului(sisteme manuale sau cu actionare cu motor).

 

Mânere rota­tive – din aluminiu și inox pentru fere­stre și seturi din aluminiu pentru tocuri înguste de o cali­tate durabilă, asigu­rată prin ver­i­ficări perma­nente ale funcționării și teste de încăr­care statică, în cadrul cărora toate mânerele pentru fere­stre și setu­rile pentru tocuri înguste de la GU se situează con­stant mai presus de cerințe.